Tjänster

Nedan hittar du information om de tjänster jag erbjuder. För samtliga tjänster tillkommer milersättning om 25 kr/mil vid uppdrag utanför Uppsala.

Trädgårdsdesign

Jag erbjuder följande designpaket:

  • Lilla paketet. Denna tjänst passar dig som vill ha ett färdigt utformningsförslag redan samma dag. Vi gör tillsammans en rundvandring i din trädgård, och går under tiden igenom dina önskemål. Sedan sätter jag mig och utarbetar ett förslag. Därefter lämnar jag över förslaget i bild och kompletterande text, och presenterar det muntligt. Besöket tar ca 4 timmar.

Vad ingår? Skalenlig skissplan. Kompletterande text. Några växtförslag.

Pris: 3 500 kr inkl. moms

  • Mellanpaketet. Denna tjänst passar dig som vill ha ett mer detaljerat utformningsförslag. Vi gör tillsammans en rundvandring i din trädgård, och går igenom dina önskemål. Därefter åker jag hem och utarbetar ett utformningsförslag. När det är färdigt träffas vi igen och jag presenterar förslaget.

Vad ingår?  Skalenlig illustrationsplan. Kompletterande text och bilder. Förslag på växter och markmaterial. Skötselråd.

Pris: Från 11 200 kr inkl. moms

  • Stora paketet. Denna tjänst passar dig som vill ha ett riktigt detaljerat utformningsförslag. Vi gör tillsammans en rundvandring i din trädgård, och går igenom dina önskemål. Därefter åker jag hem och utarbetar ett utformningsförslag. När det är färdigt träffas vi igen och jag presenterar förslaget.

Vad ingår? Skalenlig illustrationsplan. Kompletterande text och bilder. Planterings- och materialplan med tillhörande växtlista (med uppgifter om planteringsavstånd och plantåtgång) och materiallista. Skötselråd.

Pris: Från 22 400 kr inkl. moms.


Du kan också få en skräddarsydd lösning som passar just dig – till exempel formgivning av en del av din trädgård (uteplats, rabatt etc.). Kontakta mig för prisförslag.

Gå gärna igenom checklistan före besöket. Jag behöver en ritning av din tomt att arbeta utifrån. Om tomtritning inte finns tillkommer kostnad för uppmätning med 500 kr/timme.


Skötsel

Jag erbjuder följande tjänster inom trädgårdsskötsel:

  • Ogräsrensning
  • Gräsklippning (förutsatt att du äger en gräsklippare)
  • Beskärning av buskar och klätterväxter
  • Häckklippning
  • Lövräfsning

Pris: 500 kr/timme inkl. moms. För alla ovanstående skötseltjänster gäller rut-avdrag. Du betalar bara 50% av arbetskostnaden, d. v. s. 250 kr/timme.